Elenco falesie Antalia

Falesia Numero vie Numero ripetizioni
Geyikbayiri : Sarkit 53 17
Geyikbayiri : Magara 2 2
Geyikbayiri : Mevlana 23 14
Geyikbayiri : Anatolia - Sol Left, Sag Right 38 5
Geyikbayiri : Ottoman 23 4
Geyikbayiri : Dragon 1 1
Geyikbayiri : Güzel Manzara 1 1
Geyikbayiri : Barbarossa 21 6
Geyikbayiri : Toki 9 2
Geyikbayiri : Geyìk 13 2
Geyikbayiri : Kebap - Sol Left, Sag Right 13 7
Geyikbayiri : Gìzmo 14 3
Geyikbayiri : Right Cave 11 1
Geyikbayiri : Turkish Standard - Sol Left, Sag Right 25 3
Geyikbayiri : Mandela 7 2
Geyikbayiri - Alabalik : Balkon 1 1
Geyikbayiri - Trebenna West : Left, Middle, Right 84 15