PDF
# Nome Grado Bellezza
Placa Simond

4a

Tallà

5a

Beniarrés no em diu res

5a

P.S.A.N.

6b

Piccolissima

6a

Megaloceras

7a

Espolón "why"

6c

Selectiva

6c

Gran Diedro

5c

Ja estic mort

7a+

Voldria morir

7a

Pasando de poli

7b

Diagnosis superficial

6b

Esperó groc

6b

Margarita, quan pixa

6a+