PDF
# Nome Grado Bellezza
1 Teixi

6a+

2 Marcelì

6b+

3 n°3

6a+

4 n°4

6a+

5 The end is the begin

5c+

5c.8
6 Ganga

6c

6c.2
7 n°7

6b

6b.3
8 Spirou

6b+

6c.4
9 Viana Jones

6b

6b.5
10 n°10

6a+

6a+.5
11 n°11

6a+

12 Del uter vingueren i de la via ens tregueren

6b

6b.6
13 n°13

6a+

6a+.8
14 Los lunes al sol

7b

15 Papapepe

7b

7b.1
16 The Project

7a+

17 Caracolita

7a+

18 Antes muerta que sencilla

6c

19 Javier Javier

7a

7a.2
20 El mestre

6c+/7a

21 Niña de puerta oscura

6a+

6b.5
22 Nacha de noche

6a+

6a+.9
23 Super Saque

6b+

24 Variant Triangular

6b+

25 Sostre Triangular

6c

26 Bailando con la màs fea

6c

27 Saque L1

6a

28 Saque L2

5b+

29 Del Sergio

6a

6a.8
30 Valor

6b

6b.9
31 El Consejo de ancianos

7b