PDF
# Nome Grado Bellezza
1 Cantela

6b

2 Beta bloc

6c

6c.5
3 Dèfense d'y voir

5c+

5c+.5
4 Alpha

6b

5 Kalynette

6b+

6 La bite ne fais pas le moine

6c

6b+.8
7 La bite ne fait pas le moine extension

7a+

7a+.8
8 Erotik Market

6b+

6b+.5
9 Il movimiento sexy

6a

6a.4
10 Toutouille

6b

6b.0
11 Les ch'tis

6b

6b.4
12 Saphir

6c

6c.6
13 Sextoys

7a

6c+.9
14 Telendos

7b+

7a+.2
15 Kalyty

7b

7b.5
16 Galasia Petra (Rock blue) L1

8a+

17 Galasia Petra L2

Progetto

18 Galasia Petra L3

Progetto

19 Laetyan

6c

6c.6
20 Crack

7a

7a.4
21 Biloute

7a

7a.2
22 Yamas

8a+

23 Hogo fogo

7c

7c.3
24 Hellas rodeo

8a

25 Tornado Lou

7b

7b.4
26 La moule

7a

27 Happy birthday

6c

28 Limonadovy

6b+

29 Rêve de femme

6b

6b.5
30 Folly

6b

6b.1
31 Pingu

6c

6b+.7
32 Saule

7a+

6c+.6
33 Kalygula

6c

34 Blue magic

7b+

35 Ekaf

7c

36 Kafe

7c+