Utente Via Grado Tentativi
Alex Giordano Via morito 6c
6b+.5
On Sight
Sandro Via morito 6c
6b+.5
On Sight
Sandro Sweetie the pooh 7b
7a+.5
On Sight
Sandro Jarribaras L2 7b
7b.1
On Sight
Sandro Jarribaras L1 5c
5c.7
On Sight
Sandro Pa Torrat 5c
5c.7
On Sight
Sandro Caibalismo vaginal L1 6a
6a.1
On Sight
Sandro Caibalismo vaginal L2 7c
7b+.5
On Sight
Sandro Las bolas del chino L1 6b+
6b.5
On Sight
Sandro Las bolas del chino L2 7a+
7a.7
On Sight