PDF
# Nome Grado Bellezza
1 Massalia L1

6b

6b.5
2 Massalia L2

5c

3 Massalia L3

5c

4 Massalia L4

5c

5 Zenith

8b+

6 Aegialis L1

Kopalization L2

7c

7c.4
7 Kopalization L2

Aegialis L1

8a+

8 Kopalization extra L3

Kopalization L2

8b+

9 Zawi nul syndacate

7c/7c+

7c.8
10 Aphrodite

7a+

7a.9
11 DNA

7a+ nella vecchia guida

7a

7a.7
12 DNA extension

8a+

13 Ivi

7b in una vecchia guida.

7a+

7a+.5
14 Ivi olé

Variante diretta di Ivi con catena in comune

7b+

7b+.0
15 Priapos

7c

7c.3
16 Super Priapos

8a/8a+ in una vecchia guida

8a+

8a.7
17 Fun de Chichunne

8a

8a.2
18 Happy girlfriend

5c+

5c+.6
19 Elefanten-himmel L1

5a

5a.2
20 Elefanten-himmel L1+L2

7a

7a.5
21 Punto caramelo

8a+

22 Tufantastic

7b+

7b+.2
23 Trela

7a

7a.3
24 Monahiki Elia

6a+

6a+.8
25 Taz L1

Taj Mahal L2

6c

6c.4
26 Taj Mahal L2

Taz L1

7a+

27 KalyPige

6c+

6c+.3